Третото заседание на Общинския съвет в Поморие: Докладни записки и спорове

Уважаеми дами и господа, На 15.12.2023 год. се проведе третото заседание на Общински съвет Поморие, на което присъствахме общо 20 общински съветника и се поставиха за разглеждане 47 докладни записки с проекти за решения. Няколко от тях бяха внесени от общинските съветници от местна коалиция „ЗНС“ (ЗНС, ПП-ДБ, ИТН) и БСП, а останалите – от […]

Третото заседание на Общинския съвет в Поморие: Докладни записки и спорове Прочетете повече »

Доброжелателност и разделение: Изборът на кмет

Скъпи приятели, Поради взето от мен решение да не обжалвам съдебния акт на Административен съд – Бургас, с който е потвърдено решението на ОИК – Поморие за избора на г-н Иван Алексиев като кмет на община Поморие, днес 4-ти декември, по време на 2-ро заседание на Общински съвет- Поморие мандат 2023-2027г., лично му честитих избора

Доброжелателност и разделение: Изборът на кмет Прочетете повече »

Второто заседание на Общинския съвет в Поморие: решения, дискусии и опровержения

На 4.12.2023г. бе проведено 2-то редовно заседание на новоизбрания Общински съвет в Поморие. По-важните въпроси, по които бяха взети решения, бяха: избор на зам. председатели, приемане Правилника за дейността му и определяне състава на постоянните комисии. Четири бяха предложенията за заместник председатели на местния парламент: Георги Вражев, Найден Пулакев, Ива Кусева и Бейхан Мустафа. От

Второто заседание на Общинския съвет в Поморие: решения, дискусии и опровержения Прочетете повече »

Дарения на МК „ЗНС“ по случай Международния ден на хората с увреждания

Днес адв. Веселин Анестиев, д-р Христо Христов и Милен Манолов посетиха социалните домове в гр. Поморие, с. Бата и с. Горица. Този жест беше изразен като съчувствие и уважение по повод 3-ти декември – Международен ден на хората с увреждания. От името на Местна коалиция ЗНС /ПП-ДБ, ИТН/ съгласувахме нуждите с всеки от домовете и

Дарения на МК „ЗНС“ по случай Международния ден на хората с увреждания Прочетете повече »

Заседанията на Общинския Съвет и Комисиите: Предложение за директно излъчване в интернет

По входящ номер ОС – 62 / 28.11.2023 г. В момента единствено заседанията на Общински Съвет се излъчват онлайн. За по-голяма прозрачност и гражданска осведоменост, поискахме да бъдат излъчвани както заседанията на съвета, така и на постоянните комисии. Пълен текст на предложението: Уважаеми г-н Адамов,Уважаеми дами и господа общински съветници,В чл.30 от проекта на Правилник

Заседанията на Общинския Съвет и Комисиите: Предложение за директно излъчване в интернет Прочетете повече »

Констатирани недостатъци от одитния доклад на Сметната палата за финансовия отчет на община Поморие за 2022 г.

Общинските съветници от Местна коалиция ЗНС /ПП-ДБ, ИТН/ и от БСП внесохме питане до Кмета на община Поморие. Повод е публикувания одитен доклад на Сметната палата за консолидирания годишен финансов отчет на община Поморие за 2022 г. В няколко публикации беше написано: „Индикация за добрата финансова дисциплина е и вече приключилата одитна проверка на Сметната

Констатирани недостатъци от одитния доклад на Сметната палата за финансовия отчет на община Поморие за 2022 г. Прочетете повече »

Настояваме за прозрачност: изчакване на отчет от управителя на МБАЛ Поморие

По входящ номер ОС – 18 / 14.11.2023 г. Заедно с колегите от БСП входирахме писмо, с което искаме отчет от управителя на МБАЛ „Поморие“ ЕООД – Кирил Хинов. Такъв отчет не е представян от 31.01.2022г. Все още не е проведен конкурс за управител на „Медицински център 1 Поморие“ ООД. Поискахме отчет и за това

Настояваме за прозрачност: изчакване на отчет от управителя на МБАЛ Поморие Прочетете повече »

Резултати от Местни Избори 2023 в община Поморие: графики

Графиките са изработени от Захари Тенев по данни от ЦИК. Натиснете върху дадено изображение за разглеждане в по-голям размер.

Резултати от Местни Избори 2023 в община Поморие: графики Прочетете повече »

Scroll to Top