Демокрация на екран: Биг брадър в постоянните комисии на Общинския съвет

Още по време на изработване на Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет – Поморие, предложихме заседанията на постоянните комисии да се излъчват онлайн.
Това беше отхвърлено от мнозинството (ГЕРБ, ДПС) с аргумента, че се споделят лични данни. 

Последните изменения в Закон за Местното Самоуправление и Местната Администрация (ЗМСМА), които влязоха в сила от 1 февруари, налагат и заседанията на постоянните комисии да се излъчват онлайн, като това изменение влиза в сила от 1 юли.

На 30 януари, съветниците от Местна коалиция ЗНС (ПП-ДБ, ИТН) и от БСП входирахме предложение за изменение на Правилника, за да бъде в съответствие със закона. На сайта на Общинския съвет вече е качен проекта за изменение и допълнение на Правилника, като предложението за излъчване на комисиите онлайн, е да влезе в сила от 1 юни.

Ние ще продължим да настояваме изменението да влезе в сила веднага, с оглед на това, че по време на заседанията на Общинския съвет се пораждат спорове относно какво е било обсъждано по време на постоянните комисии.

Заинтересованите граждани могат да правят предложения за промяна на Правилника в срок до 7 март (които трябва се входират в деловодството на Общински съвет – Поморие).

Scroll to Top