онлайн излъчване

Демокрация на екран: Биг брадър в постоянните комисии на Общинския съвет

Още по време на изработване на Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет – Поморие, предложихме заседанията на постоянните комисии да се излъчват онлайн. Това беше отхвърлено от мнозинството (ГЕРБ, ДПС) с аргумента, че се споделят лични данни.  Последните изменения в Закон за Местното Самоуправление и Местната Администрация (ЗМСМА), които влязоха в сила от […]

Демокрация на екран: Биг брадър в постоянните комисии на Общинския съвет Прочетете повече »

Парламентът одобри излъчването на всички общински заседания онлайн

Парламентът прие решение да въведе практиката на излъчване на откритите заседания на общинските съвети и комисиите в реално време в интернет. Решението беше подкрепено от депутатите от 49-ото Народно събрание, които приеха промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Това решение е подобрение на прозрачността, като позволява на гражданите да следят работата

Парламентът одобри излъчването на всички общински заседания онлайн Прочетете повече »

Второто заседание на Общинския съвет в Поморие: решения, дискусии и опровержения

На 4.12.2023г. бе проведено 2-то редовно заседание на новоизбрания Общински съвет в Поморие. По-важните въпроси, по които бяха взети решения, бяха: избор на зам. председатели, приемане Правилника за дейността му и определяне състава на постоянните комисии. Четири бяха предложенията за заместник председатели на местния парламент: Георги Вражев, Найден Пулакев, Ива Кусева и Бейхан Мустафа. От

Второто заседание на Общинския съвет в Поморие: решения, дискусии и опровержения Прочетете повече »

Заседанията на Общинския Съвет и Комисиите: Предложение за директно излъчване в интернет

По входящ номер ОС – 62 / 28.11.2023 г. В момента единствено заседанията на Общински Съвет се излъчват онлайн. За по-голяма прозрачност и гражданска осведоменост, поискахме да бъдат излъчвани както заседанията на съвета, така и на постоянните комисии. Пълен текст на предложението: Уважаеми г-н Адамов,Уважаеми дами и господа общински съветници,В чл.30 от проекта на Правилник

Заседанията на Общинския Съвет и Комисиите: Предложение за директно излъчване в интернет Прочетете повече »

Scroll to Top