ноември 2023

Заседанията на Общинския Съвет и Комисиите: Предложение за директно излъчване в интернет

По входящ номер ОС – 62 / 28.11.2023 г. В момента единствено заседанията на Общински Съвет се излъчват онлайн. За по-голяма прозрачност и гражданска осведоменост, поискахме да бъдат излъчвани както заседанията на съвета, така и на постоянните комисии. Пълен текст на предложението: Уважаеми г-н Адамов,Уважаеми дами и господа общински съветници,В чл.30 от проекта на Правилник […]

Заседанията на Общинския Съвет и Комисиите: Предложение за директно излъчване в интернет Прочетете повече »

Констатирани недостатъци от одитния доклад на Сметната палата за финансовия отчет на община Поморие за 2022 г.

Общинските съветници от Местна коалиция ЗНС /ПП-ДБ, ИТН/ и от БСП внесохме питане до Кмета на община Поморие. Повод е публикувания одитен доклад на Сметната палата за консолидирания годишен финансов отчет на община Поморие за 2022 г. В няколко публикации беше написано: „Индикация за добрата финансова дисциплина е и вече приключилата одитна проверка на Сметната

Констатирани недостатъци от одитния доклад на Сметната палата за финансовия отчет на община Поморие за 2022 г. Прочетете повече »

Настояваме за прозрачност: изчакване на отчет от управителя на МБАЛ Поморие

По входящ номер ОС – 18 / 14.11.2023 г. Заедно с колегите от БСП входирахме писмо, с което искаме отчет от управителя на МБАЛ „Поморие“ ЕООД – Кирил Хинов. Такъв отчет не е представян от 31.01.2022г. Все още не е проведен конкурс за управител на „Медицински център 1 Поморие“ ООД. Поискахме отчет и за това

Настояваме за прозрачност: изчакване на отчет от управителя на МБАЛ Поморие Прочетете повече »

Scroll to Top