Вижте проекта за благоустрояване на ул. „Морска“ в кв. „Свети Георги“

Във връзка с предстоящото изпълнение на проект „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“ и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие“, администрацията на общината е организирала обществено обсъждане в НЧ „Светлина 1939″ – Поморие на 19.02.2024 г. /понеделник/ от 17.30 ч., където можете да задавате Вашите въпроси и предложения.

Според авторите на проекта, той цели постигане на среда, оптимална за ползвателите на зоната, като облекчи достъпа до прилежащи територии и създаде възможност за комфортно паркиране, както и автомобилно и пешеходно преминаване през зоната.

Можете да разгледате проекта за благоустрояване на ул. „Морска“ от линка и изображенията по-долу.

(кликнете върху някое изображение за по-голям размер)

Scroll to Top