Поморие без болница след 10 април: ще я закрие ли Иван Алексиев със съветниците си от ГЕРБ и ДПС?

Уважаеми дами и господа,

Иван Алексиев публично създава внушения и тревоги в обществото, че болницата в гр. Поморие ще престане да функционира след 10-ти април по вина на Местна коалиция ЗНС /ПП-ДБ, ИТН/ и БСП, въпреки, че отговорността за решенията в общинския съвет е на мнозинството на ГЕРБ и ДПС.

На 14 ноември 2023 г., общинските съветници от Местна коалиция ЗНС /ПП-ДБ, ИТН/ и от БСП, входирахме писмо до Председателя на ОС, с което искаме отчет за изпълнението на бизнес програмата от управителя на МБАЛ „Поморие“ ЕООД – Кирил Хинов. Такъв отчет не е представян от 31 януари 2022г. до момента, което поставя под въпрос прозрачността и отговорността на управлението на лечебното заведение.

Управителят е в отпуск от 22 ноември 2023 г., а на 10 януари 2024 г., той подаде молба за освобождаване от длъжност, оставяйки болницата с огромен дълг и две нефункциониращи отделения.

Миналия четвъртък (25 януари), на 5-тото заседание на ОС – Поморие, а преди това и на заседанията на постоянните комисии, председателят на ОС, г-н Адамов, предложи временната комисия за проучване възможностите за избор и отправяне предложение за временен управител на „МБАЛ Поморие“ ЕООД да бъде съставена само от представители на ЗНС и БСП.

Приехме това като явен знак за абдикация на ГЕРБ и ДПС от проблемите на МБАЛ и прехвърляне на отговорност, имайки предвид бетонираното им мнозинство, както в миналите мандати, така и в текущия. Именно те защитаваха Кирил Хинов, като управител на болницата и позволиха тази безотчетност, както и редовното отпускане на безлихвени заеми от общината към болницата, въпреки незадоволителните резултати.

Предложение от Адам Адамов, общински съветник от ГЕРБ и председател на ОС – Поморие, относно състава на комисията за временен управител на „МБАЛ Поморие“ ЕООД.

Логично и демократично предложение, направено от опозицията на заседанията на 4 от постоянните комисии, както и на самата сесия, бе комисията да е в състав от 7 общински съветника, с представители от всички групи в ОС. Този разумен подход обаче беше отхвърлен с гласовете на ГЕРБ и ДПС.

Предложение от Ива Кусева, общински съветник от БСП, комисията за да бъде с представители от всички партии и искане на отчет за 2023г.

Това, за което повече от година общинските съветници от БСП в предходния мандат, а от самото начало на този мандат и от Местна коалиция ЗНС /ПП-ДБ, ИТН/ настояваме – управителя на МБАЛ да представи отчет за финансовото състояние на лечебното заведение, искахме съдействие и от Председателя на ОС, сега се изисква от временния управител. За съжаление много закъснял контрол!

Отново беше поискан отчет за състоянието на МБАЛ „Поморие“ за 2023г. Иван Алексиев подигравателно коментира текста за искането, с тон, присъщ за кафене, но не и за официална сесия на общински съвет.

Д-р Христо Христов и адв. Веселин Анестиев си направиха отвод, за да могат съветници и от останалите политически партии да участват в комисията.

Въпреки че Ива Кусева, Милен Манолов и Найден Пулакев не направиха отвод, което изрично беше казано няколко пъти, г-н Вражев предложи изцяло нов състав на комисията  – от ГЕРБ и ДПС.

Предложение от Георги Вражев, общински съветник от ГЕРБ, за изцяло нов състав на комисията – общински съветници само от ГЕРБ и ДПС.

Предложението за 7-членна комисия бе отхвърлено с гласовете на ГЕРБ и ДПС.

Ива Кусева възразява, че групите на Местна коалиция ЗНС /ПП-ДБ, ИТН/ и на БСП не са допуснати до комисията за болницата

Гласува се само новото предложение, без нашите три имена. Така не бяхме допуснати до участие в комисията.

Това поставя следните логични въпроси:

  1. Вместо представители от всички групи в ОС да са в състава на временната комисия, да има диалог и с общи усилия да намерим решение, защо са нужни тези политически игри и да се връщаме в предизборната кампания?
  2. Опит за внушение към обществото че ние, общинските съветници от Местна коалиция ЗНС /ПП-ДБ, ИТН/ и от БСП, не искаме да участваме в работата по текущите проблеми на МБАЛ Поморие?
  3. Каква беше целта на двете крайно противоположни предложения –  комисията да е изцяло от общински съветници от Местна коалиция ЗНС /ПП-ДБ, ИТН/ и от БСП, а след това – само от ГЕРБ и ДПС?  

За нас отговорът стана ясен още на първото заседание на ОС, в което кметът ни „подаде” ръка с предложение за съвместна работа по проблемите в общината. „Подаването на ръка“ се изразява в неуместни нападки и внушения от страна на Иван Алексиев, осъден в близкото минало за клевета. Включително репортажи по местни телевизии, вероятно платени, в които грубо се нарушава журналистическата етика – не се взима гледната точка на другата страна.

От самото сформиране на Общинския съвет, ГЕРБ и ДПС показват единствено желание за реваншизъм към опозицията. Явно е, че това тяхно желание е по-важно от всички останали наболели проблеми на общината.

Подчертаваме, че отговорността не лежи върху опозицията, а върху тези, които управляват и одобряват решенията.

Уверяваме Ви, че ние няма да предадем хората, гласували за нас. Няма да се откажем да бъдем коректив на управлението. Няма да се откажем да защитаваме Вашите интереси, идеи и предложения.

Напомняме, че приемната ни е отворена за Вас всеки вторник и четвъртък от 17:30 до 18:30 ч..

Още по темата:

Scroll to Top