Колко от общинските съветници прочетоха бюджета, преди да го гласуват?

На последното заседание на Общински съвет – Поморие бе приет бюджета на общината за 2024 година.

Преди гласуването, бяха зададени редица въпроси, единствено от групата на Местна коалиция ЗНС /ПП-ДБ, ИТН/ и на БСП, което за пореден път показва липсата на заинтересованост от страна на мнозинството.

Предоставяме Ви част от въпросите, на които не получихме отговори, и абсурдните ситуации, които остават неразрешени:

 • Времето, което имахме за запознаване с бюджета – между неговото получаване и стартиране на обсъжданията, беше два дни. Въпреки краткия период, само представители на опозицията задавахме въпроси по време на постоянните комисии.
 • За отбелязване е, че няма визия за решаване на проблема с паркирането, нито изграждане на голям паркинг.
 • Субсидията за читалищата през 2023-та година е била 70 000 лв., а сега – 40 000 лв.
 • „Временната финансова помощ“ за „МБАЛ Поморие“ в размер на 1 000 000 лв. е със срок на връщане края на годината, като за всички е ясно, че това не е реалистично. В бюджета за 23-та година бяха гласувани 587 000 лв., като срока за връщане на 135 000 лв. от тях е също края на тази година. В началото на мандата бяха отпуснати още 200 000 лв.
 • Външните услуги са на стойност 8 000 000 лв.
 • Разходи за персонал по извънтрудови правоотношения – близо 900 хил. лв.
 • Субсидирането, най – вече на спортните клубове, е крайно недостатъчно. 339 000 лева за всички тези организации е съвсем недостатъчна сума, като голяма част от тях се отделят само за футбола – ОФК „Поморие“.
 • За проектиране на основни ремонти има предвидени 250 хил. лв. като обща сума, но без разбивка за конкретните включени обекти.
 • Заложените приходи от данък придобиване на имущество са равни с тези от миналата година. Но дали нивото на продажби на недвижими имоти ще се запази и ще бъде ли реализирано заложеното?
 • Приходите от туристически данък са намалени спрямо миналата година. Това повдига въпроса: Ниска събираемост или по-малко туристи? Какво предлага като решение на проблема Общината?
 • Заложените приходи от продажба на земя със сигурност не включват само ликвидиране на съсобственост, а и продажба на парцели. До кога ще се разпродава общинска собственост?
 • Предложихме бюджетът да се гласува по точки, а не „анблок“, за да може всеки съветник да изрази мотивирано позицията си по този важен документ. Предложението ни бе отхвърлено от мнозинството (ГЕРБ, ДПС).
 • Те не зададоха нито един въпрос и не се произнесоха нито веднъж относно бюджета нито по време на комисите, нито на сесията.
Scroll to Top