Останахме ли излъгани? Не приеха отмяната на плана за организация на движението в кв. „Свети Георги“, въпреки обещаното от Иван Алексиев

На срещата в кв. „Свети Георги“ от 20 декември 2023г., присъстващите граждани отхвърлиха предложенията на ГЕРБ и ДПС за организация на движението в района.

Обществено обсъждане в кв. „Свети Георги“ относно план за организация на движението, 20 декември 2023г.

Тогава, Иван Алексиев, кметът на община Поморие, обяви, че щом жителите не подкрепят идеите, същите няма да се приемат.

На 20 декември 2023г. Иван Алексиев потвърди отмяна на решението за плана за организация на движението тъй като същият не среща одобрението на гражданите.

За да „облечем“ становището в официално решение, съветниците от Местна коалиция ЗНС /ПП-ДБ, ИТН/ и от БСП, входирахме докладна записка 20.ОС-189/16.01.2024г. относно отмяна на Решение № 14/15.12.2023г. на Общински съвет – Поморие.

На днешното заседание, тази докладна записка не беше приета поради гласуване „Въздържал се“ на 14 съветника от ГЕРБ и ДПС, с което планът за организация на движението остава в сила.

Scroll to Top