Съветници поискахме официални отговори от кмета за нередностите при разпределението на паркоместа в Поморие

След многобройни сигнали за нередности при отдаване на паркоместа от Община Поморие, включително платено паркиране, служебно паркиране и паркиране в „синя зона“, ние, общинските съветници от местната коалиция ЗНС /ПП-ДБ, ИТН/, заедно с колегите от БСП, внесохме официално питане към Община Поморие.

Целта ни е да се запознаем със заявленията, да видим дали действително има нередности и какви са мотивите за отказите и одобренията на заявленията за паркиране.

В питането поискахме:

  • Списък на одобрените заявления за паркиране – в и извън „синя зона“, вкл. „служебен абонамент“;
  • Списък на отказаните заявления за паркиране – в и извън „синя зона“, вкл. „служебен абонамент“, с приложени причините за отказ;
  • Списък на имената на членовете на комисията, която разглежда и одобрява или отказва горепосочените заявления;
  • Заповед на кмета на община Поморие, с която се упълномощяват длъжностни лица с правомощието да се произнасят по гореспоменатите заявления.

Очакваме отговор и прозрачност от страна на Общината, за да можем да защитим интересите на гражданите и да гарантираме справедливо и законно разпределение на паркоместата.

Не може да се допуска създаването на тайни комисии, които да взимат решения без знанието на обществото. Трябва да се дадат ясни обяснения на хората, защо им се отказва паркомясто.

Scroll to Top