Адв. Веселин Анестиев: Поморие има нужда от болница. Искаме отчет!

Скъпи приятели,

Уважаеми дами и господа,

Всички, които ме познават, знаят, че съм със специално отношение към поведението на д-р Кирил Хинов като управител на „МБАЛ-Поморие“. Винаги съм критикувал неговата работа, тъй като считам, че дейностите, които той осъществява в това му качество не само не водят до стабилизиране финансовото състояние на болницата ни, но я теглят към изпадане в несъстоятелност. А Поморие има нужда от болница! Колкото и да са се опитвали отделни хора да ме убеждават, че това е човекът, който ще „спаси“ здравното ни заведение, според мен фактите сочеха друго.

Моето лично мнение е, че г-н Хинов „стабилизираше“ болничното заведение само с искане на средства под форма на безлихвен заем и отпускането им от страна на Общински съвет – Поморие. Колкото пари е поискал, толкова са му отпуснати! За какво за похарчени тези средства знае само той, но здравеопазването в Община Поморие не беше подобрено по никакъв начин.

Този човек за кратък период от време успя да създаде невъобразим разкол сред лекарските среди в града ни. Разтури болничен колектив създаван от десетилетия в града ни, след което започна една миграция на лекари през болницата, която не трая дълго, тъй като останаха излъгани. „Благодарение“ на водената от него политика, голяма част от доказани лекари-специалисти, работили дълги години, тук, в Поморие, си тръгнаха от болницата обидени и с накърнено самочувствие. Те бяха освободени по различни поводи: чрез спиране дейността на отделения, прекратяване и непродължаване на договори за наем на кабинети и други.

Притеснителното финансово състояние и спиране дейността на няколко отделения ни накара нас, общинските съветници от местна коалиция „ЗНС“ /ПП-ДБ, ИТН/ и тези от БСП, да поискаме от Управителят на „МБАЛ Поморие“ ЕООД д-р Кирил Хинов, отчет за изпълнението на бизнес програмата на „МБАЛ Поморие“ ЕООД и на „Медицински център I Поморие“ ООД, чийто прокурист е отново той. Това наше искане подадохме до Председателя на Общински съвет Поморие и същото беше заведено с рег.№ ОС-18/14.11.2023 год. Получихме „незабавен“ отговор от г-н Хинов, с който същият ни уведомяваше, че ще ползва платен отпуск от 20.11.2023 год. до 07.01.2023 год., поради което няма да ни предостави исканите отчети.

Няколкократно декларирах, че годишната заплата на д-р Кирил Хинов, като управител на „МБАЛ Поморие“ ЕООД възлиза на над 110 000 лева, което може да е законосъобразно, но не е целесъобразно, не е морално и човешко да я получава, при задължение на болницата около 2 000 000 лева, а може и повече да е. От „кумова срама“ г-н Хинов е подал заявление до кмета на Община Поморие с вх.№ 94-К-1880-12/01.12.2023 год. с която е предложил да бъде намалено месечното му възнаграждение по справедливост, като същото да бъде изравнено с това на лекарския състав. С 19 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“ , Общинския съвет прие Решение № 32/15.12.2023 год. с което определи месечно възнаграждение на управителя на „МБАЛ – ПОМОРИЕ” ЕООД гр. Поморие в размер равен на отчетната средна месечна брутна работна заплата в медицинското заведение.

На 10.01.2024 г. д-р Кирил Хинов е подал молба до Кмета с Вх.рег.№ 94К-1880-1/10.01.2024 г. за освобождаване от заеманата от него длъжност като Управител на „МБАЛ Поморие“ ЕООД , считано от 10.02.2024 г., а до тогава ще ползва годишен отпуск. Сега наред е да бъде гласувано решение от Общинския съвет, с което д-р Хинов да бъде освободен.

При така създалата се ситуация, вероятно Кирил Хинов няма да даде отчет за изпълнението на бизнес програмата, нито на „МБАЛ Поморие“ ЕООД, нито „Медицински център I Поморие“ ООД. С цел да постигнем целта си и установим какво е финансовото състояние, считам че сме длъжни да поискаме одит на двете медицински заведения – „МБАЛ Поморие“ ЕООД и „Медицински център I Поморие“ ООД.

Г-н Хинов, обръщам се към Вас, защото зная, че ще прочете поста ми. Веднъж ми казахте, че тая неприязън към Вас. Не е вярно! Доказах Ви, че съм един от най информираните хора в този град, но така и не приедприех каквото и да е в посока да Ви навредя, а разбрахте че можех. Казах Ви го тогава, заявявам го и сега. Не харесвам поведението Ви като управител на „МБАЛ Поморие“ ЕООД. Личностните Ви качества, начина Ви на живот и всичко друго останало около Вас, изобщо не ме интересува. Съвсем сериозно Ви пожелавам да сте здрав и да запазите само добрите си спомени от Поморие!

С уважение,
Веселин Анестиев!

Scroll to Top