Предложение за защитени и красиви автобусни спирки в община Поморие

С намерение за подобряване на облика на община Поморие, общинският съветник от Местна Коалиция ЗНС /ПП-ДБ, ИТН/ Милен Манолов представи иновативно предложение за възстановяване на визията на автобусните спирки. Съветникът предлага изготвянето на визуализации, които след това ще бъдат отпечатани и монтирани върху спирките, с цел не само да предотвратят вандализма, но и да насърчат туризма в областта.

В съответствие с предложението, върху спирките следва да бъде поставен специален защитен слой – анти-графитен ламинат, който гарантира лесното почистване от графити, стикери, бои и други следи на вандализъм. Този материал е устойчив на агресивни химикали и предлага висока UV защита, осигурявайки дълготрайна визия на спирките.

Предложението се очаква да бъде разгледано от Комисията по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци. Милен Манолов предлага то да се включи в дискусията относно бюджета на Община Поморие за 2024 г., за да се осигурят необходимите финансови средства за успешната реализация на проекта.

Ако предложението бъде прието, това ще бъде не само крачка към подобряване на облика на общината, но и иновативен начин за поддържане на чистотата и естетиката в обществените пространства.

Scroll to Top