Подкрепа за бъдещето на община Поморие: Предложение за мерки за повишаване на раждаемостта

От последните данни на демографската статистика на община Поморие се откроява отрицателният прираст и намаляващата раждаемост. Този факт несъмнено подчертава необходимостта от конкретни мерки, насочени към подпомагане на семействата и насърчаване на раждаемостта. Предложението, направено от Милен Манолов, общински съветник от Местна Коалиция „ЗНС“ /ПП-ДБ, ИТН/, се фокусира върху въвеждането на финансова подкрепа за родителите чрез създаването на Правилник за еднократно финансово стимулиране.

Той подчертава, че увеличаването на раждаемостта не е само въпрос на демография, а и отразява здравето на общността и нейното бъдеще. Предложените мерки включват създаването на механизми за финансова подкрепа на родителите, което ще допринесе за намаляване на икономическото натоварване върху техните семейства.

Манолов предлага създаването на Временна комисия, отговорна за изработване на проект за Правилник за еднократно финансово стимулиране на родителите. Този проект следва да бъде изготвен в срок от един месец и да бъде представен за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

В контекста на други общини в Бургаска област, където подобни правилници вече функционират успешно, предложението се основава на доказани модели за насърчаване на раждаемостта. Ако решението бъде прието, то може да представлява важна стъпка към изграждане на по-устойчива и подкрепяща среда за родителите и техните деца в община Поморие.

Scroll to Top